Act therapie, helpt bij verschillende complicaties

ACT therapist

Er zijn veel verschillende vormen als het aankomt op therapie. Mede hierdoor komen er ook telkens weer nieuwe soorten therapie bij. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk geholpen kan gaan worden met verschillende soorten therapie. Er is sinds het einde van de 20ste eeuw een nieuwe soort therapie ontwikkeld, deze therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Deze therapie genaamd act therapie zorgt ervoor dat dingen die direct beïnvloedbaar onder de loep genomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je eigen gedrag. Dit zijn dingen die je zelf volledig onder controle hebt. En dit is dan ook een van de manieren waarop je er voor zorgen beter in je schoenen te komen gaan staan. Ook zal dit ervoor gaan zorgen dat je je beter kan gaan voelen. Act therapie zorgt er namelijk voor dat je dus op je gedrag gaat focussen gezamenlijk met je psycholoog. Dit zal betekenen dat je jezelf beter onder controle zal gaan krijgen op vervelende momenten. Dit kan ervoor zorgen dat je beter om zal kunnen gaan in verschillende situaties.

 

Wie bepaald of act therapie iets voor jou zal gaan zijn?

Op het moment dat je het gevoel zal hebben dat je act therapie nodig zal gaan hebben kun je dit eerst overleggen met je huisarts en/of dochter. Zo kunnen we samen bepalen wat het beste voor je is. Er zijn echter veel verschillende soorten therapie. Act therapie is een van de honderden verschillende soorten therapie. Mede door middel van de verschillende soorten therapie zul je zien dat het lastig is om voor jezelf een therapie uit te gaan kiezen. Het is bij therapie namelijk belangrijk dat je er zo snel mogelijk mee begint, hoe langer het duurt voordat je er mee gaat beginnen hoe langer het zal duren voordat je ook daadwerkelijk van je probleem af gaat komen. Mede hierdoor zul je zien dat act therapie maar een van de verschillende soorten therapie is. misschien kom je samen met je huisarts of dokter wel tot de beslissing dat je een geheel andere soort therapie nodig zal gaan hebben. Dit kan er dus voor zorgen dat je sneller geholpen kan worden door de juiste psycholoog. Dit is dan ook voor veel mensen vooral goed om te doen. Zo creëer je duidelijkheid, dit helpt je enorm, ook zal dit je veel rust geven.


Wat is homeopathie?

Om te weten wat homeopathie is, is het nodig om te beginnen met het begin van de 19e eeuw, toen de Duitse arts Samuel Hahnemann, die als de vader van de homeopathie werd beschouwd, al zijn studies op dit onderwerp begon te richten en in 1810 het “Orgaan van de medische kunst” publiceerde, dat vandaag de dag nog steeds de referentietekst van de homeopathie is.

Het principe van de voortplanting van de symptomen

Om te beginnen te begrijpen wat homeopathie is, is het nuttig om uit te gaan van de oorsprong van de naam, geformuleerd door Hahnemann zelf: van de Griekse omòios (vergelijkbaar) en pathos (ziekte); daarom is het basisprincipe van de homeopathische benadering similia similibus curantur (“het vergelijkbaar is genezen met het vergelijkbaar”)

Het homeopathisch principe

Laten we proberen beter uit te leggen wat homeopathie is en hoe het werkt: het homeopathische geneesmiddel heeft tot doel de symptomen die zich manifesteren bij een gezond persoon te repliceren, d.w.z. het middel voor een bepaalde ziekte is die stof die bij een gezond persoon symptomen veroorzaakt die vergelijkbaar zijn met die van de zieke persoon. Zodra de stof, ook wel “homeopathisch principe” genoemd, is geïdentificeerd, wordt het toegediend aan de patiënt, verdund en gedynamiseerd, de mate van verdunning wordt “potentie” genoemd. Op deze manier wil de homeopathie de reactie van het immuunsysteem stimuleren, waardoor de zieke naar een fysiologische en natuurlijke genezing wordt geleid.

Homeopathie

Homeopathie en de holistische benadering, wat is dat?

Holistische therapieën plaatsen de fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van de persoon op een enkel vlak. Ze richten zich op de aandoening, of de pathologie, waarbij de persoon als geheel wordt beschouwd, als een eenheid van lichaam, geest emoties.

De zieke persoon staat op de voorgrond

Homeopathie heeft als doel niet zozeer de pathologie zelf te genezen, maar het totale organisme waarop het werkt, waarbij niet de ziekte maar de zieke persoon op de voorgrond wordt geplaatst. De homeopathische theorie stelt dat de ziekte ontstaat uit een onevenwichtigheid van de vitale energie, die de symptomen van de ziekte veroorzaakt. Preventie ontstaat vooral uit een herbalancering van de pathologische kenmerken en de vitale energie van de persoon.

Hoe zijn de homeopathische producten samengesteld?

De homeopathie baseert de samenstelling van haar geneesmiddelen op: plantaardige producten (planten, delen van planten, uitscheidingen daarvan), dierlijke producten (hele dieren, delen van dieren, uitscheidingen daarvan) en mineralen.

Verdunning en dynamiseren

Het proces dat deze stoffen therapeutisch actief maakt, vormt de grote intuïtie van Hahnemann. Hij heeft een oplossing gevonden om hun therapeutische kracht uit de oorspronkelijke stoffen te halen door de giftige stoffen te elimineren, die talrijke bijwerkingen veroorzaken. Om dit resultaat te verkrijgen, kwam hij door deductie bij de twee belangrijkste principes van de homeopathische aanpak, verdunning en dynamiseren: door het verdunnen van de oorspronkelijke stof in water en alcohol wordt het toxische effect geëlimineerd zodat er geen spoor van de oorspronkelijke stof was, maar alleen zijn energetisch geheugen bleef. Om het middel zijn therapeutische werking te behouden, moet her gdynamiseerd zijn. Met andere woorden, door het medicijn meerdere malen te schudden (succussieproces) werden inerte stoffen (bijv. siliciumdioxide) actief en komen de latente krachten van de stof vrij, waardoor de therapeutische werking onveranderd blijft.

 

Wilt u meer informatie?, dan kunt u altijd terecht bij Zelfrijzend