Je kunt de diensten die Ergotherapie Steenbergen aanbiedt wel enigszins vergelijken met bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Waarom? Omdat Ergotherapie Steenbergen mensen helpt om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke dan wel psychische klachten. Het kan dan inderdaad gaan om simpele zaken als eten en aankleden. De problemen waarmee mensen naar Steenbergen komen kunnen echter ook behoorlijk complex zijn.

Het werkterrein van de ergotherapeuten is heel erg breed

Ergotherapie Steenbergen kan dus ook in actie komen voor wat complexere handelingen, bijvoorbeeld tijdens het revalideren na een ongeluk. Het terrein waarop de specialisten van Ergotherapie Steenbergen werken is dan ook heel erg breed. Er wordt hulp geboden aan kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met schrijven door een probleem met de coördinatie tussen oog en hand, maar ook aan mensen die te kampen hebben met beginnende dementie, iets dat nogal wat consequenties kan hebben. Deze mensen kunnen door Ergotherapie Steenbergen getraind worden waardoor ze zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven.

Liefst naar die plek waar de problemen zich in de praktijk voordoen

Ergotherapie Steenbergen beperkt de behandelingen niet alleen tot de eigen ruimte, maar gaat er ook op uit. Bij voorkeur zelfs. De ergotherapeuten gaan juist het liefst naar die plaats waar het probleem of de problemen zich in de praktijk voordoen. Dat kan dus prima op school zijn of bij de mensen thuis. Ergotherapie Steenbergen biedt altijd zorg op maat; er wordt geobserveerd, de beperkingen worden in kaart gebracht, er kan overlegd worden met betrokken artsen om vervolgens een plan op maat op te stellen.

In een plan op maat worden concrete en haalbare doelen beschreven

In dat plan staat altijd een zeer gedetailleerde beschrijving van het probleem en wordt ook de vraag van de cliënt belicht. Er worden concrete en reële doelen voor de toekomst gemaakt en er wordt gekeken hoe die doelen ook daadwerkelijk bereikt kunnen worden. Ergotherapie Steenbergen staat bekend om de originele oplossingen en de trainingen en het deskundige advies dat gegeven wordt. In bepaalde situaties kan het zijn dat er hulpmiddelen noodzakelijk zijn of dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan de woon- of werkomgeving. In alles biedt Ergotherapie Steenbergen echter maatwerk, omdat iedere situatie uniek is. Overigens is ergotherapie standaard opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Doorgaans heeft iedereen recht op tien uur ergotherapie per jaar. Er zijn verzekeraars die meer vergoeden in een aanvullende verzekering.

Meer informatie vind jij bij Mol

 

Ergotherapie Mol