Financieel beheer Rotterdam

Financieel beheer Rotterdam

 

Ben je een drukke zelfstandige en kan je wel wat hulp gebruiken? Of heb je het zelf financieel moeilijk en kan je wel wat steun gebruiken? Dan is het geen slecht idee om hulp in te schakelen met je financieel beheer. Keuze genoeg in de buurt van Rotterdam! Financieel beheer Rotterdam omvat verschillende zaken. Hieronder ontdek je meer!

 

Waarom financiële hulp welkom is voor zakelijke doeleinden

Als ondernemer kom je vaak tijd tekort. Je moet ervoor zorgen dat je zaak goed draait en tegelijkertijd moet je ook je werknemers tevreden houden. Er komt zoveel bij kijken, dat je vast wel hier en daar hulp kunt gebruiken. Financiële zaken kosten heel wat tijd en inspanning, al zeker wanneer je niet zo op de hoogte bent van hoe je het goed moet doen. Daarnaast komt nog eens dat het van groot belang is om je financiële zaken juist af te handelen. Een klein cijfertje verkeerd invullen kan al snel grote gevolgen hebben en deze zijn niet altijd zomaar op te lossen. Om grote chaos en tijdsverspilling te vermijden kies je er dus beter voor om je financiële beheer uit handen te geven. Als je kiest voor financieel beheer, dan zal er ontzettend veel stress van je schouders vallen en dat heeft een positieve invloed op je werknemers én je zaak!

 

Waarom financiële hulp welkom is voor persoonlijke doeleinden

Financiële hulp is niet enkel welkom als je zelfstandig bent, maar ook als je persoonlijk moeilijkheden vindt in het beheren van je geld. Er zijn verschillende instanties die je hierbij maar al te graag bijstaan. Als je schulden hebt, kan je bijvoorbeeld kiezen voor schuldbemiddeling. Als je gebruik maakt van schuldbemiddeling, dan zorgen zij ervoor dat je schulden afbetaald worden. Je legt wel je inkomst in handen van een expert, maar je krijgt maandelijks of wekelijks een bedrag dat je voor jezelf mag gebruiken. Met het overige geld worden je rekeningen betaald en je schulden afbetaald. Schuldbemiddeling is ideaal als je zelf moeilijkheden ondervindt met het beheren van je geld. De controle van je geld en de verantwoordelijkheid ligt doormiddel van schuldbemiddeling niet langer in je eigen handen!


Het belang van financiële fitheid

Carrière coaching biedt de juiste ondersteuning op het gebied van financiële fitheid. Dit is noodzakelijk. Steeds meer werknemers geven aan dat geldzorgen een negatieve invloed hebben op hun productiviteit op de werkvloer. Daarnaast hebben financiële problemen ook uitwerking op de mentale en fysieke gezondheid. Carrière coaching welke zich richt op het financieel fit zijn van werknemers is daarom ook voor werkgevers van groot belang. Het is geen geheim dat werkgevers te maken krijgen met kostenposten als een werknemer schulden heeft of gebukt gaat onder andere financiële problematiek. Het verzuim neemt toe en de productiviteit op de werkvloer daalt. Dit heeft mede te maken met het feit dat deze problemen niet tijdig of zelfs helemaal niet worden opgemerkt door de werkgever. Op zijn beurt geeft een werknemer vaak pas te laat aan dat er sprake is van geldzorgen of schulden.

Financiële fitheid

Carrière coaching, financiële fitheid op de werkvloer

Het is algemeen bekend dat geldzorgen stress en spanningen met zich meebrengen. Op de werkvloer komt dit tot uiting in overmatig verzuim en een afname van de productiviteit. Carrière coaching legt dan ook steeds meer de focus op de financiële fitheid van werknemers. Zo kunnen zij duurzamer ingezet worden en blijven. Het mentale en fysieke welzijn van de werknemer wordt daardoor verbeterd. Dit heeft tevens een positieve invloed op de werksfeer, waardoor de productiviteit op de werkvloer toeneemt. Door het inzetten van carrière coaching, kan een duurzame inzetbaarheid van werknemers worden bereikt. In veel gevallen wordt daarvoor gebruik gemaakt van een budgetcoach. Samen met de werknemer wordt er gekeken naar het inkomsten en uitgavenpatroon. Vervolgens wordt er een maatwerk budgetplan opgesteld.

 

De voordelen van carrière coaching, financiële fitheid voor werknemers

Carrière coaching voor financiële fitheid van werknemers heeft uiteraard ook voordelen voor de werkgever. De kosten voor overmatig of langdurig verzuim kunnen worden beperkt. Daarnaast is een werknemer die geen geldzorgen heeft productiever waardoor hij of zij een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de onderneming. Onderzoeken op dit gebied hebben uitgewezen dat een werknemer met geldzorgen of schulden ruim € 10.000 per jaar kost. Deze kosten komen voort uit verzuim, maar bijvoorbeeld ook omdat een werknemer in een dergelijke situatie gevoeliger is voor fraude en omkoping. Om productieverlies op de werkvloer te kunnen voorkomen, is een goede ondersteuning en begeleiding dus zowel voor de werkgever als de werknemer van groot belang. Daarmee draagt carrière coaching op het gebied van financiële fitheid bij aan het duurzaam inzetten van werknemers.


Omgevingsvergunning aanvragen

16Wel of geen omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning komt vaker voor dan we liefhebben. Wanneer heb jij voor het laatst een omgevingsvergunning aangevraagd? Heb je er überhaupt wel eens een aangevraagd? Een omgevingsvergunning is eigenlijk een vergunning voor het bouwen van een gebouw/bouwwerk of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijk mens, maatschappij en milieu hinderen. De omgevingsvergunning bestaat immers al bijna 10 jaar. Verschillende vormen van een vergunning zijn: bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning. Je weet eigenlijk niet hoe de procedure in elkaar steekt? Lees dan snel verder.

 

Hoe loop je de procedure door van een omgevingsvergunning:

Je loopt tegen een probleem aan in de tuin, die hele grote boom is erg vervelend en moet eigenlijk gekapt worden. Maar de boom kappen mag niet zomaar, hiervoor moet je een vergunning aanvragen. Hoe zo’n aanvraag in zijn werk gaat is hier beschreven. Om een vergunning aan te vragen bij de gemeente komen er standaard kosten bij. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 3 manieren. Via de website van omgevingsloket, via een brief of via een aanvraagformulier van uw gemeenten. De kosten verschillen per omgevingsvergunning per gemeente.

Omgevingsvergunning

De vergunning is aangevraagd, wat gebeurd en dan met je aanvraag?

Je hebt een aanvraag gedaan en wacht af op de beslissing van de gemeente. De gemeente doet dit niet alleen. Jouw aanvraag voor een vergunning wordt gepubliceerd in de gemeentebladen zodat de belanghebbenden dit kunnen inzien en oordelen. Mocht de gemeente er niet mee eens zijn is er altijd nog ruimte om in beroep te gaan.

 

De vergunning is goedgekeurd, je mag bouwen

Top, de vergunning is in de pocket en je mag gaan bouwen. Je hebt verschillende aannemers gebeld en de bouw kan bijna beginnen. Het enige minpunt wat er nu nog speelt is dat je gevoel niet heel erg goed ligt bij de aannemer. De deal is al wel gesloten dus je kan niet meer terug. Je neemt contact op met een bouwbegeleiding, de bouwbegeleiding snapt jouw probleem en schiet te hulp. Bouwbegeleiding is een soort supervisor voor de aannemers. Alles wordt in de gaten gehouden door de bouwbegeleiding en zegt wanneer het niet goed is.

De kosten die worden gemaakt voor een omgevingsvergunning kunnen niet worden teruggevraagd, dus is het van belang dat de vergunning goed wordt overwogen door de desbetreffende personen. Eenmaal alles op orde te hebben kun je met de bouwbegeleiding een grote stap zetten naar een goed resultaat met de aannemers.